Report

Notice and Take Down - NTD

Notice and takedown (NTD)

WDGWV biedt haar klanten een platform om hun mening te uiten.
Wij staan voor de vrije meningsuiting en zullen dan ook zeker niet zomaar toegeven als er iemand met een boos verhaal komt.
Tegelijkertijd realiseren we ons dat uitingen soms tegen de wet zijn.
Wij hebben deze notice-en-takedown procedure ingevoerd om klachten te kunnen beoordelen en zo nodig uitingen weg te halen.
De klant krijgt daarbij ten allen tijde het voordeel van de twijfel.


De procedure

Klachten dienen te worden ingediend via het contactforumulier (het formulier bevindt zich onderaan deze pagina).
Dit formulier dient volledig te zijn ingevuld anders zal de klacht niet in behandeling worden genomen.
WDGWV zal daarop de klacht doorsturen naar de klant met het verzoek daarop te reageren.
De reactie van de klant wordt teruggestuurd naar de klager en WDGWV.
Als de klager daarna nog steeds van mening is dat de uiting tegen de wet is, dient hij dat bij WDGWV te melden.
Hij moet daarbij een beargumenteerd weerwoord op de reactie van de klant meesturen.
De klant heeft bij ons altijd 14 (veertien) dagen reactie tijd

WDGWV beoordeelt of de klacht onmiskenbaar juist is, op basis van de uiting zoals gepubliceerd, de klacht, de reactie van de klant en en het weerwoord daarop.
Als de klacht inderdaad onmiskenbaar juist is, zal WDGWV de uiting blokkeren of ontoegankelijk maken voor anderen dan de beheerder van de betreffende site.
De enige uitzondering hierop is als de klant in zijn weerwoord heeft aangegeven de klacht bij de rechter aan te zullen vechten.
In dat geval worden klant en klager aan elkaar gekoppeld.
Indien er twijfel is over de juistheid van de klacht zal deze niet in behandeling worden genomen.
De klager zal hiervan op hoogte worden gesteld.

Het NTD formulier

Klacht  
 Domeinnaam:
 Reden/Klacht:
   
Uw Gegevens  
 Voornaam
 Achternaam
 Bedrijfsnaam
 Straat
 Huisnummer:
 Postcode:
 Stad:
 Provincie:
 Land:
 Telefoon:
 Email:
   
Controle